/*
 * BirIslem Java ile yazilmis ve Genetik Algoritma kullanimini ornekleme
 * amaci guden bir ozgur yazilimdir. 
 * Copyright (C) 2007 T. E. KALAYCI (http://kodveus.blogspot.com)
 * 
 * BirIslem is free software; you can redistribute it and/or modify
 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
 * (at your option) any later version.
 * 
 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
 * GNU General Public License for more details.
 * 
 * You should have received a copy of the GNU General Public License
 * along with this program; if not, write to the Free Software
 * Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
 */
package net.tekrei.birislem;

import net.tekrei.birislem.araclar.SayiArac;

import javax.swing.*;
import javax.swing.text.MaskFormatter;
import java.awt.*;

/**
 * Bu sinifin temel goreve uygulamayi baslatmak ve ilgili grafiksel arayuz
 * bilesenlerini hazirlayip yuklemek ayrica kullanici etkilesimini saglayarak
 * genetik algoritmanin tetiklenmesi gorevini de gerceklestirmektedir.
 *
 * @author emre
 */
public class BirIslemApp extends JFrame {

  // Hesaplamada kullanilacak olan sayilar
  private JFormattedTextField txtSayi1;
  private JFormattedTextField txtSayi2;
  private JFormattedTextField txtSayi3;
  private JFormattedTextField txtSayi4;
  private JFormattedTextField txtSayi5;
  private JFormattedTextField txtSayi6;
  // Ulasilmasi gereken hedef sayi
  private JFormattedTextField txtHedefSayi;
  // Cozumun yazilacagi etiket
  private JLabel lblCozum;

  /**
   * yapici metot
   */
  private BirIslemApp() {
    super();
    initialize();
  }

  /**
   * Uygulamayi baslatan ana metot
   */
  public static void main(String[] args) {
    new BirIslemApp().setVisible(true);
  }

  /**
   * Grafiksel arayuz bilesenlerini olusturup pencereye ekleme isini yapan
   * metot
   */
  private void initialize() {
    this.setSize(395, 110);
    this.setTitle("Bir İşlem");
    this.setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    this.getContentPane().setLayout(null);

    // Sayilar arayuze ekleniyor
    this.getContentPane().add(
        createLabel("SAYILAR:", new Rectangle(0, 0, 100, 25)));
    try {
      // Sadece iki basamak kabul eden bicimlendirici
      MaskFormatter ikiBasamak = new MaskFormatter("##");
      // Sadece uc basamak kabul eden bicimlendirici
      MaskFormatter ucBasamak = new MaskFormatter("###");

      // Metin alanlari bicimli metin alani olarak yaratiliyor
      // veri giris hatalarini onlemeye calisiyoruz
      txtSayi1 = new JFormattedTextField(ikiBasamak);
      txtSayi1.setBounds(new Rectangle(100, 0, 30, 25));
      this.getContentPane().add(txtSayi1);
      txtSayi2 = new JFormattedTextField(ikiBasamak);
      txtSayi2.setBounds(new Rectangle(130, 0, 30, 25));
      this.getContentPane().add(txtSayi2);
      txtSayi3 = new JFormattedTextField(ikiBasamak);
      txtSayi3.setBounds(new Rectangle(160, 0, 30, 25));
      this.getContentPane().add(txtSayi3);
      txtSayi4 = new JFormattedTextField(ikiBasamak);
      txtSayi4.setBounds(new Rectangle(190, 0, 30, 25));
      this.getContentPane().add(txtSayi4);
      txtSayi5 = new JFormattedTextField(ikiBasamak);
      txtSayi5.setBounds(new Rectangle(220, 0, 30, 25));
      this.getContentPane().add(txtSayi5);
      txtSayi6 = new JFormattedTextField(ucBasamak);
      txtSayi6.setBounds(new Rectangle(250, 0, 30, 25));
      this.getContentPane().add(txtSayi6);
      // Hedef Sayi arayuze ekleniyor
      this.getContentPane().add(
          createLabel("HEDEF SAYI:", new Rectangle(0, 25, 100, 25)));
      txtHedefSayi = new JFormattedTextField(ucBasamak);
      txtHedefSayi.setBounds(100, 25, 30, 25);
      this.getContentPane().add(txtHedefSayi);
      // Dugmeler ekleniyor
      this.getContentPane().add(getBtnRandomSayi());
      this.getContentPane().add(getBtnRandomHedefSayi());
      this.getContentPane().add(getBtnHesapla());
      // Sonuc ekleniyor
      lblCozum = new JLabel();
      lblCozum.setBounds(0, 50, 300, 25);
      this.getContentPane().add(lblCozum);
    } catch (Exception e) {
      throw new RuntimeException(e);
    }

  }

  /**
   * Bu metodun amaci hedef sayiyi 100-999 arasinda rastgele uretip ilgili
   * metin alanina yazma islemini tetikleyen dugme nesnesini olusturmak
   */
  private JButton getBtnRandomHedefSayi() {
    JButton btn = new JButton("RASTGELE");
    // alt+r'de dugmeyi tetikleyecek
    btn.setMnemonic('r');
    btn.setBounds(130, 25, 125, 25);
    btn.addActionListener(e -> {
      // 100 ile 999 arasinda sayi uretip hedef sayi metin alanina
      // yaziyoruz
      txtHedefSayi.setText(""
          + (SayiArac.getInstance().nextInt(1000) + 100));
    });
    return btn;
  }

  /**
   * Bu metodun amaci hesaplamada kullanilacak 6 sayiyi rastgele uretip ilgili
   * metin alanina yazma islemini tetikleyen dugme nesnesini olusturmak
   */
  private JButton getBtnRandomSayi() {
    JButton btn = new JButton("RASTGELE");
    // alt+s'de dugmeyi tetikliyor
    btn.setMnemonic('s');
    btn.setBounds(280, 0, 100, 25);
    btn.addActionListener(e -> rastgeleSayilariUret());
    return btn;
  }

  /**
   * Bu metot tum veriler girildikten sonra verilere dayanarak genetik
   * hesaplama islemini baslatacak olan dugmeyi yaratip donduren metottur.
   */
  private JButton getBtnHesapla() {
    JButton btn = new JButton("HESAPLA");
    // alt+h'de dugmeyi tetikliyor
    btn.setMnemonic('h');
    btn.setBounds(255, 25, 125, 25);
    btn.addActionListener(e -> hesapla());
    return btn;
  }

  /**
   * Metin alanindaki sayilari okuyarak genetik hesaplama sinifindaki ilgili
   * metodu cagiran ve hesaplama sonucunu sonuc etiketine yazan metot
   */
  private void hesapla() {
    // Hesaplama sayilarini okuyalim
    int sayi1 = Integer.parseInt(txtSayi1.getText());
    int sayi2 = Integer.parseInt(txtSayi2.getText());
    int sayi3 = Integer.parseInt(txtSayi3.getText());
    int sayi4 = Integer.parseInt(txtSayi4.getText());
    int sayi5 = Integer.parseInt(txtSayi5.getText());
    int sayi6 = Integer.parseInt(txtSayi6.getText());
    // Hedef sayiyi okuyalim
    int hedefSayi = Integer.parseInt(txtHedefSayi.getText());
    // Bosu bosuna hesaplama yapmamak icin asagidaki kontrolu yapiyoruz
    if ((sayi1 * sayi2 * sayi3 * sayi4 * sayi5 * sayi6) < hedefSayi) {
      JOptionPane.showMessageDialog(this,
          "Bu sayılarla hedef sayı üretilemez!", "ÜRETİLEMEZ",
          JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
    } else {
      // GenetikHesaplama sinifinda elimizdeki sayilara gore
      // hesaplama yapip sonucu cozum etiketine yazalim
      lblCozum.setText(""
          + GenetikHesaplama.getInstance().hesapla(
          new int[]{sayi1, sayi2, sayi3, sayi4, sayi5,
              sayi6}, hedefSayi));
    }
  }

  /**
   * Hesaplama sayilarini rastgele uretip ilgili metin alanlarina yazan metot
   */
  private void rastgeleSayilariUret() {
    // Ilk 5 sayi 1 ile 9 arasinda (1 ve 9 dahil) herhangi bir sayi
    // olabilir
    txtSayi1.setText("0" + (SayiArac.getInstance().nextInt(9) + 1));
    txtSayi2.setText("0" + (SayiArac.getInstance().nextInt(9) + 1));
    txtSayi3.setText("0" + (SayiArac.getInstance().nextInt(9) + 1));
    txtSayi4.setText("0" + (SayiArac.getInstance().nextInt(9) + 1));
    txtSayi5.setText("0" + (SayiArac.getInstance().nextInt(9) + 1));
    // 6. sayi 10-25-50-75 ve 100 olabilir
    int rnd = SayiArac.getInstance().nextInt(5);
    if (rnd == 0) {
      txtSayi6.setText("010");
    } else {
      txtSayi6.setText("" + 25 * rnd);
    }
  }

  /**
   * Etiket yaratma islemini kolaylastiran metot
   */
  private JLabel createLabel(String label, Rectangle bounds) {
    JLabel jlabel = new JLabel(label);
    jlabel.setBounds(bounds);
    return jlabel;
  }
}