package cz.stechy.drd.model.db;

import cz.stechy.drd.model.db.base.Database;
import cz.stechy.drd.model.db.base.DatabaseItem;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;
import java.util.Optional;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;
import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;

/**
 * Základní implementace správce
 */
public abstract class BaseDatabaseManager<T extends DatabaseItem> implements DatabaseManager<T> {

  // region Constants

  @SuppressWarnings("unused")
  private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(BaseDatabaseManager.class);

  /**
   * Vygeneruje řetěžec obsahující názvy sloupců oddělené čárkou
   *
   * col1,col2,col3
   *
   * @param columns Názvy sloupců
   * @return Názvy sloupců oddělené čárkou
   */
  protected static String GENERATE_COLUMN_KEYS(String[] columns) {
    return Arrays.stream(columns).collect(Collectors.joining(","));
  }

  /**
   * Vygeneruje řetězec obsahující otazníky zastupující názvy sloupců oddělené čárkou
   *
   * ?,?,?
   *
   * @param columns Názvy sloupců
   * @return Otazníky zastupující názvy sloupců oddělené čárkou
   */
  protected static String GENERATE_COLUMNS_VALUES(String[] columns) {
    return Arrays.stream(columns).map(s -> "?").collect(Collectors.joining(","));
  }

  /**
   * Vygeneruje řetězec obsahující názvy sloupců ke kterým bude přiřazena hodnota představující
   * otazník a budou oddělené čárkou
   *
   * col1=?,col2=?,col3=?
   */
  protected static String GENERATE_COLUMNS_UPDATE(String[] columns) {
    return Arrays.stream(columns).map(s -> s + "=?").collect(Collectors.joining(","));
  }

  // endregion

  // region Variables

  // Databáze
  protected final Database db;
  //protected final ObservableList<T> offlineDatabase = FXCollections.observableArrayList();
  protected final ObservableList<T> items = FXCollections.observableArrayList();

  private boolean selectAllCalled = false;
  private UpdateListener<T> updateListener;

  // endregion

  // region Constructors

  /**
   * Vytvoří nového správce
   *
   * @param db {@link Database}
   */
  protected BaseDatabaseManager(Database db) {
    this.db = db;
  }

  // endregion

  // region Public static methods

  public static Predicate<? super DatabaseItem> ID_FILTER(String id) {
    return t -> t.getId().equals(id);
  }

  /**
   * Přešte blob dat ze zadaného sloupečku
   *
   * @param resultSet {@link ResultSet}
   * @param column Sloupeček, který obsahuje blob
   * @return Pole bytu
   * @throws SQLException
   * @throws IOException
   */
  public static byte[] readBlob(ResultSet resultSet, String column) {
    final ByteArrayOutputStream arrayOutputStream = new ByteArrayOutputStream();
    try {
      final InputStream binaryStream = resultSet.getBinaryStream(column);
      final byte[] buffer = new byte[1024];
      while (binaryStream.read(buffer) > 0) {
        arrayOutputStream.write(buffer);
      }
    } catch (SQLException sqlException) {
      sqlException.printStackTrace();
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    return arrayOutputStream.toByteArray();
  }


  // endregion

  // region Private methods

  /**
   * Zkonvertuje {@link ResultSet} na instanci třídy {@link T}
   *
   * @param resultSet Result set z databáze
   * @return Instanci třídy {@link T}
   */
  protected abstract T parseResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException;

  /**
   * Zkonvertuje instanci třídy {@link T} na objekt pro parametry
   *
   * @param item {@link T}
   * @return Objekt obsahující parametry
   */
  protected abstract List<Object> itemToParams(T item);

  /**
   * @return Vrátí název tabulky
   */
  protected abstract String getTable();

  /**
   * @return Vrátí název sloupečku, který představuje primární klíč tabulky
   */
  protected abstract String getColumnWithId();

  /**
   * @return Vrátí názvy sloupců oddělené čárkou
   */
  protected abstract String getColumnsKeys();

  /**
   * @return Vrátí sloupce zastoupené otazníkem
   */
  protected abstract String getColumnValues();

  /**
   * @return Vrátí sloupce připravené k dotazu pro aktualizaci údajů
   */
  protected abstract String getColumnsUpdate();

  /**
   * @return Vrátí SQL příkaz pro inicializaci tabulky
   */
  protected abstract String getInitializationQuery();

  /**
   * @return Vrátí dotaz pro výběr všech položek
   */
  protected String getQuerySelectAll() {
    return String.format("SELECT * FROM %s", getTable());
  }

  /**
   * @return Vrátí parametry pro dotaz k výběru všech položek
   */
  protected Object[] getParamsForSelectAll() {
    return new Object[0];
  }

  // endregion

  // region Public methods

  @Override
  public void createTable() throws DatabaseException {
    logger.trace("Inicializuji tabulku {}", getTable());
    final String query = getInitializationQuery();
    try {
      db.query(query);
    } catch (SQLException e) {
      throw new DatabaseException(e);
    }
  }

  @Override
  public T select(Predicate<? super T> filter) throws DatabaseException {
    Optional<T> item = items.stream()
      .filter(filter)
      .findFirst();
    if (item.isPresent()) {
      return item.get();
    }

    throw new DatabaseException("Item not found");
  }

  @Override
  public ObservableList<T> selectAll() {
    if (items.isEmpty() && !selectAllCalled) {
      try {
        db.select(resultSet -> items.add(parseResultSet(resultSet)),
          getQuerySelectAll(), getParamsForSelectAll());
        selectAllCalled = true;
      } catch (SQLException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }

    return items;
  }

  @Override
  public void insert(T item) throws DatabaseException {
    final String query = String
      .format("INSERT INTO %s (%s) VALUES (%s)", getTable(), getColumnsKeys(),
        getColumnValues());
    try {
      logger.trace("Vkládám položku {} do databáze.", item.toString());
      db.query(query, itemToParams(item).toArray());
      items.add(item);
    } catch (Exception e) {
      throw new DatabaseException(e);
    }
  }

  @Override
  public void update(T item) throws DatabaseException {
    final String query = String
      .format("UPDATE %s SET %s WHERE %s = ?", getTable(), getColumnsUpdate(),
        getColumnWithId());
    final List<Object> params = itemToParams(item);
    params.add(item.getId());
    try {
      logger.trace("Aktualizuji položku {} v databázi", item.toString());
      db.query(query, params.toArray());
    } catch (SQLException e) {
      e.printStackTrace();
      return;
    }
    items.stream()
      .filter(t -> t.equals(item))
      .findFirst()
      .ifPresent(t -> t.update(item));

    if (updateListener != null) {
      updateListener.onUpdate(item);
    }
  }

  @Override
  public void delete(String id) throws DatabaseException {
    final String query = String
      .format("DELETE FROM %s WHERE %s = ?", getTable(), getColumnWithId());
    try {
      logger.trace("Mažu položku {} z databáze.", id);
      db.query(query, id);
      items.stream()
        .filter(item -> item.getId().equals(id))
        .findFirst()
        .ifPresent(items::remove);
    } catch (SQLException e) {
      throw new DatabaseException(e);
    }
  }

  // endregion

  // region Getters & Setters

  public void setUpdateListener(UpdateListener<T> updateListener) {
    this.updateListener = updateListener;
  }

  // endregion

  public interface UpdateListener<T extends DatabaseItem> {
    void onUpdate(T item);
  }

}