package dk.dr.radio.akt;

import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.Context;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Rect;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.support.v4.app.Fragment;
import android.support.v4.app.FragmentTransaction;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.TouchDelegate;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.AbsListView;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ListView;
import android.widget.TextView;

import com.android.volley.Request;
import com.androidquery.AQuery;
import com.google.android.gms.cast.MediaInfo;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Date;
import java.util.List;

import dk.dk.niclas.cast.mediaplayer.LocalPlayerActivity;
import dk.dk.niclas.utilities.CastVideoProvider;
import dk.dr.radio.afspilning.Status;
import dk.dr.radio.akt.diverse.Basisadapter;
import dk.radiotv.backend.Backend;
import dk.dr.radio.data.Datoformater;
import dk.dr.radio.data.Kanal;
import dk.dr.radio.data.Lydstream;
import dk.dr.radio.data.Playlisteelement;
import dk.dr.radio.data.Udsendelse;
import dk.dr.radio.diverse.App;
import dk.dr.radio.diverse.Log;
import dk.dr.radio.diverse.Sidevisning;
import dk.dr.radio.net.volley.Netsvar;
import dk.dr.radio.v3.R;
import dk.radiotv.backend.NetsvarBehander;

public class Kanal_frag extends Basisfragment implements AdapterView.OnItemClickListener, View.OnClickListener, Runnable {

 private ListView listView;
 private ArrayList<Object> liste = new ArrayList<Object>();
 private int aktuelUdsendelseIndex = -1;
 private Kanal kanal;
 Backend backend;
 protected View rod;
 private boolean brugerHarNavigeret;
 private int antalHentedeSendeplaner;
 public static Kanal_frag senesteSynligeFragment;
 private Button hør_live;

 @Override
 public String toString() {
  return super.toString() + "/" + kanal;
 }

 @Override
 public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
 }

 @Override
 public View onCreateView(LayoutInflater inflater, ViewGroup container, Bundle savedInstanceState) {
  //Log.d(this + " onCreateView startet efter " + (System.currentTimeMillis() - App.opstartstidspunkt) + " ms");
  String kanalkode = getArguments().getString(P_KANALKODE);
  boolean p4 = Kanal.P4kode.equals(kanalkode);
  rod = null;

  if (p4) {
   kanalkode = App.prefs.getString(App.P4_FORETRUKKEN_AF_BRUGER, null);
   if (kanalkode == null) {
    kanalkode = "KH4";
    kanal = App.grunddata.kanalFraKode.get(kanalkode);
    if (kanal == null) {
     Log.d("FRAGMENT AFBRYDES " + this + " " + getArguments());
     return rod;
    }
    rod = inflater.inflate(R.layout.kanal_p4_frag, container, false);
    AQuery aq = new AQuery(rod);
    aq.id(R.id.p4_vi_gætter_på_tekst).typeface(App.skrift_gibson);
    aq.id(R.id.p4_kanalnavn).text(kanal.navn).typeface(App.skrift_gibson_fed);
    aq.id(R.id.p4_skift_distrikt).clicked(this).typeface(App.skrift_gibson);
    aq.id(R.id.p4_ok).clicked(this).typeface(App.skrift_gibson);
   }
  }
  kanal = App.grunddata.kanalFraKode.get(kanalkode);
  //Log.d(this + " onCreateView 2 efter " + (System.currentTimeMillis() - App.opstartstidspunkt) + " ms");
  if (rod == null) rod = inflater.inflate(R.layout.kanal_frag, container, false);
  if (kanal == null) {
   Log.d("FRAGMENT AFBRYDES " + this + " " + getArguments());
   return rod;
  }
  backend = kanal.getBackend();

  AQuery aq = new AQuery(rod);
  listView = aq.id(R.id.listView).adapter(adapter).itemClicked(this).getListView();
  listView.setEmptyView(aq.id(R.id.tom).typeface(App.skrift_gibson).getView());
  listView.setOnScrollListener(new AbsListView.OnScrollListener() {
   @Override
   public void onScrollStateChanged(AbsListView view, int scrollState) {
    if (App.fejlsøgning) Log.d(kanal + " onScrollStateChanged " + scrollState);
    brugerHarNavigeret = true;
   }

   @Override
   public void onScroll(AbsListView view, int firstVisibleItem, int visibleItemCount, int totalItemCount) {
   }
  });

  // Knappen er meget vigtig, og har derfor et udvidet område hvor det også er den man rammer
  // se http://developer.android.com/reference/android/view/TouchDelegate.html
  hør_live = aq.id(R.id.hør_live).typeface(App.skrift_gibson).clicked(this).getButton();
  hør_live.post(new Runnable() {
   final int udvid = getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.hørknap_udvidet_klikområde);

   @Override
   public void run() {
    Rect r = new Rect();
    hør_live.getHitRect(r);
    r.top -= udvid;
    r.bottom += udvid;
    r.right += udvid;
    r.left -= udvid;
    //Log.d("hør_udvidet_klikområde=" + r);
    ((View) hør_live.getParent()).setTouchDelegate(new TouchDelegate(r, hør_live));
   }
  });
  // Klikker man på den hvide baggrund rulles til aktuel udsendelse
  aq.id(R.id.rulTilAktuelUdsendelse).clicked(this);

  //Log.d(this + " onCreateView 3 efter " + (System.currentTimeMillis() - App.opstartstidspunkt) + " ms");
  // Hent sendeplan for den pågældende dag. Døgnskifte sker kl 5, så det kan være dagen før
  hentSendeplanForDag(new Date(App.serverCurrentTimeMillis() - 5 * 60 * 60 * 1000));
  //Log.d(this + " onCreateView 4 efter " + (System.currentTimeMillis() - App.opstartstidspunkt) + " ms");
  App.afspiller.observatører.add(this);
  App.netværk.observatører.add(this);
  run(); // opdater HØR-knap
  // Log.d(this + " onCreateView færdig efter " + (System.currentTimeMillis() - App.opstartstidspunkt) + " ms");
  Log.d("onCreateView " + this);
  return rod;
 }

 @Override
 public void onDestroyView() {
  super.onDestroyView();
  App.afspiller.observatører.remove(this);
  App.netværk.observatører.remove(this);
  if (listView!=null) listView.setAdapter(null); // Fix hukommelseslæk
  rod = null; listView = null; aktuelUdsendelseViewholder = null;
 }


 private void hentSendeplanForDag(final Date dato) {
  if (getActivity()==null) return; // fragmentet er blevet lukket
  final String datoStr = Datoformater.apiDatoFormat.format(dato);
  backend.hentUdsendelserPåKanal(this, kanal, dato, datoStr, new NetsvarBehander() {
   @Override
   public void fikSvar(Netsvar s) throws Exception {
    if (s.uændret || listView==null || getActivity() == null) return;
    if (s.fejl) new AQuery(rod).id(R.id.tom).text(R.string.Netværksfejl_prøv_igen_senere);
    opdaterListeMedSendeplanForDag();
   }
  });
 }

 private void opdaterListeMedSendeplanForDag() {
  int næstøversteSynligPos = listView.getFirstVisiblePosition() + 1;
  if (!brugerHarNavigeret || næstøversteSynligPos >= liste.size()) {
   opdaterListe();
  } else {
   // Nu ændres der i listen for at vise en dag før eller efter - sørg for at det synlige indhold ikke rykker sig
   Object næstøversteSynlig = liste.get(næstøversteSynligPos);
   //Log.d("næstøversteSynlig = " + næstøversteSynlig);
   View v = listView.getChildAt(1);
   int næstøversteSynligOffset = (v == null) ? 0 : v.getTop();
   opdaterListe();
   int næstøversteSynligNytIndex = liste.indexOf(næstøversteSynlig);
   listView.setSelectionFromTop(næstøversteSynligNytIndex, næstøversteSynligOffset);
  }
 }

 public void rulBlødtTilAktuelUdsendelse() {
  Log.d("rulBlødtTilAktuelUdsendelse() "+this);
  if (aktuelUdsendelseIndex < 0) return;
  int topmargen = getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.kanalvisning_aktuelUdsendelse_topmargen);
  if (Build.VERSION.SDK_INT >= 11) listView.smoothScrollToPositionFromTop(aktuelUdsendelseIndex, topmargen);
  else listView.setSelectionFromTop(aktuelUdsendelseIndex, topmargen);
 }

 @Override
 public void setUserVisibleHint(boolean isVisibleToUser) {
  super.setUserVisibleHint(isVisibleToUser);
  //Log.d(kanal + " QQQ setUserVisibleHint " + isVisibleToUser + " " + this);
  if (isVisibleToUser && kanal != null) { // kanal==null afbryder onCreateView, men et tjek også her er nødvendigt - fixer https://www.bugsense.com/dashboard/project/cd78aa05/errors/833298030
   senesteSynligeFragment = this;
   App.forgrundstråd.post(this); // Opdatér lidt senere, efter onCreateView helt sikkert har kørt
   App.forgrundstråd.post(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
     if (App.afspiller.getAfspillerstatus() == Status.STOPPET && App.afspiller.getLydkilde() != kanal) {
      App.afspiller.setLydkilde(kanal);
     }
    }
   });
  } else {
   App.forgrundstråd.removeCallbacks(this);
   if (senesteSynligeFragment == this) senesteSynligeFragment = null;
  }
 }

 @Override
 public void onResume() {
  super.onResume();
 }

 @Override
 public void onPause() {
  super.onPause();
  App.forgrundstråd.removeCallbacks(this);
  if (senesteSynligeFragment == this) senesteSynligeFragment = null;
  if (App.fejlsøgning) Log.d("onPause() " + this);
 }

 @Override
 public void run() {
  if (App.fejlsøgning) Log.d("run() synlig=" + getUserVisibleHint()+" "+this);
  App.forgrundstråd.removeCallbacks(this);
  if (getActivity()==null) return; // Fragment ikke mere synligt
  App.forgrundstråd.postDelayed(this, App.grunddata.opdaterPlaylisteEfterMs);

  if (!kanal.harStreams()) { // ikke && App.erOnline(), det kan være vi har en cachet udgave
   backend.hentKanalStreams(kanal, Request.Priority.HIGH, new NetsvarBehander() {
    @Override
    public void fikSvar(Netsvar sv) throws Exception {
     if (sv.uændret) return; // ingen grund til at parse det igen
     run(); // Opdatér igen
    }
   });
  }

  boolean spillerDenneKanal = App.afspiller.getAfspillerstatus() != Status.STOPPET && App.afspiller.getLydkilde() == kanal;
  boolean online = App.netværk.erOnline();

  hør_live.setEnabled(online && kanal.harStreams() && !spillerDenneKanal);
  hør_live.setText(!online ? getString(R.string.Internetforbindelse_mangler) :
      (" " + getString(spillerDenneKanal? R.string.SPILLER : R.string.HØR) + " " + kanal.navn.toUpperCase()));
  hør_live.setContentDescription(!online ? getString(R.string.Internetforbindelse_mangler) :
    (" " + getString(spillerDenneKanal? R.string.Spiller : R.string.Hør) + " " + kanal.navn.toUpperCase()));


  if (aktuelUdsendelseViewholder == null) return;
  Viewholder vh = aktuelUdsendelseViewholder;
  if (!getUserVisibleHint() || !isResumed()) return;
  opdaterSenestSpillet(vh.aq, vh.udsendelse);

  if (App.serverCurrentTimeMillis() > vh.udsendelse.slutTid.getTime()) {
   opdaterListe();
   //if (App.fejlsøgning) App.kortToast("Kanal_frag opdaterListe()");
   if (vh.startid.isShown()) rulBlødtTilAktuelUdsendelse();
  }

  //MediaPlayer mp = DRData.instans.afspiller.getMediaPlayer();
  //Log.d("mp pos="+mp.getCurrentPosition() + " af "+mp.getDuration());
 }

 private static final Udsendelse tidligere = new Udsendelse("Tidligere");
 private static final Udsendelse senere = new Udsendelse("Senere");

 private void opdaterListe() {
  try {
   if (kanal.udsendelser.size()==0) return; // Fix for https://mint.splunk.com/dashboard/project/cd78aa05/errors/4210518028 oma
//   ArrayList<Udsendelse> nyuliste = kanal.udsendelser;
   if (App.fejlsøgning) Log.d(kanal + " opdaterListe " + kanal.udsendelser.size());
   tidligere.startTid = new Date(kanal.udsendelser.get(0).startTid.getTime() - 12 * 60 * 60 * 1000); // Døgnet starter kl 5, så vi er på den sikre side med 12 timer
   senere.startTid = new Date(kanal.udsendelser.get(kanal.udsendelser.size() - 1).startTid.getTime() + 12 * 60 * 60 * 1000); // Til tider rækker udsendelserne ikke ind i det næste døgn, så vi lægger 12 timer til
   ArrayList<Object> nyListe = new ArrayList<Object>(kanal.udsendelser.size() + 5);
   nyListe.add(tidligere);
   String forrigeDagsbeskrivelse = null;
   for (Udsendelse u : kanal.udsendelser) {
    // Tilføj dagsoverskrifter hvis dagen er skiftet
    if (!u.dagsbeskrivelse.equals(forrigeDagsbeskrivelse)) {
     forrigeDagsbeskrivelse = u.dagsbeskrivelse;
     nyListe.add(u.dagsbeskrivelse);
     // Overskriften I DAG skal ikke 'blive hængende' øverst,
     // det løses ved at tilføje en tom overskrift lige under den
     if (u.dagsbeskrivelse == Datoformater.I_DAG) nyListe.add("");
    }
    nyListe.add(u);
   }
   nyListe.add(senere);
   int nyAktuelUdsendelseIndex = nyListe.indexOf(kanal.getUdsendelse());

   // Hvis listen er uændret så hop ud - forhindrer en uendelig løkke
   // af opdateringer i tilfælde af, at sendeplanen for dags dato ikke kan hentes
   if (nyListe.equals(liste) && nyAktuelUdsendelseIndex == aktuelUdsendelseIndex) {
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: listen er uændret: " + liste);
    return;
   } else {
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: ændring fra " + aktuelUdsendelseIndex + liste);
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: ændring til " + nyAktuelUdsendelseIndex + nyListe);
   }

   aktuelUdsendelseIndex = nyAktuelUdsendelseIndex;
   liste.clear();
   liste.addAll(nyListe);
   aktuelUdsendelseViewholder = null;
   if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe " + kanal.kode + " aktuelUdsendelseIndex=" + aktuelUdsendelseIndex);
   adapter.notifyDataSetChanged();
   if (!brugerHarNavigeret) {
    if (App.fejlsøgning)
     Log.d("hopTilAktuelUdsendelse() aktuelUdsendelseIndex=" + aktuelUdsendelseIndex + " " + this);
    if (aktuelUdsendelseIndex < 0) return;
    int topmargen = getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.kanalvisning_aktuelUdsendelse_topmargen);
    listView.setSelectionFromTop(aktuelUdsendelseIndex, topmargen);
   }
  } catch (Exception e1) {
   Log.rapporterFejl(e1, "kanal="+kanal+" med udsendelser "+kanal.udsendelser);
  }
 }


 /**
  * Viewholder designmønster - hold direkte referencer til de views og objekter der bruges hele tiden
  */
 private static class Viewholder {
  public AQuery aq;
  public TextView titel;
  public TextView startid;
  public Udsendelse udsendelse;
  public int itemViewType;
 }

 private Viewholder aktuelUdsendelseViewholder;

 private BaseAdapter adapter = new Basisadapter() {
  @Override
  public int getCount() {
   return liste.size();
  }

  @Override
  public int getViewTypeCount() {
   return 4;
  }

  @Override
  public int getItemViewType(int position) {
   if (position == 0 || position >= liste.size() - 1) return TIDLIGERE_SENERE; // Workaround for https://mint.splunk.com/dashboard/project/cd78aa05/errors/3004788237 hvor PinnedSectionListView spørger ud over adapterens størrelse
   if (position == aktuelUdsendelseIndex) return AKTUEL;
   if (liste.get(position) instanceof Udsendelse) return NORMAL;
   return DAGSOVERSKRIFT;
  }

  public boolean isEnabled(int position) {
   return liste.get(position) instanceof Udsendelse;
  }

  @Override
  public boolean isItemViewTypePinned(int viewType) {
   return viewType == DAGSOVERSKRIFT;
  }

  static final int NORMAL = 0;
  static final int AKTUEL = 1;
  static final int TIDLIGERE_SENERE = 2;
  static final int DAGSOVERSKRIFT = 3;


  @Override
  public View getView(int position, View v, ViewGroup parent) {
   Viewholder vh;
   AQuery a;
   int type = getItemViewType(position);
   if (v == null) {
    v = getLayoutInflater(null).inflate(
      type == AKTUEL ? R.layout.kanal_elem0_aktuel_udsendelse : // Visning af den aktuelle udsendelse
        type == NORMAL ? R.layout.kanal_elem1_udsendelse : // De andre udsendelser
          type == DAGSOVERSKRIFT ? R.layout.kanal_elem3_i_dag_i_morgen // Dagens overskrift
            : R.layout.kanal_elem2_tidligere_senere, parent, false);
    vh = new Viewholder();
    vh.itemViewType = type;
    a = vh.aq = new AQuery(v);
    vh.startid = a.id(R.id.starttid).typeface(App.skrift_gibson).getTextView();
    //a.id(R.id.højttalerikon).clicked(new UdsendelseClickListener(vh));
    if (type == TIDLIGERE_SENERE) {
     vh.titel = a.id(R.id.titel).typeface(App.skrift_gibson_fed).getTextView();
    } else if (type == DAGSOVERSKRIFT) {
     vh.titel = a.id(R.id.titel).typeface(App.skrift_gibson).getTextView();
    } else if (type == AKTUEL) {
     vh.titel = a.id(R.id.titel).typeface(App.skrift_gibson_fed).getTextView();
     a.id(R.id.senest_spillet_overskrift).typeface(App.skrift_gibson);
     a.id(R.id.titel_og_kunstner).typeface(App.skrift_gibson);
     a.id(R.id.lige_nu).typeface(App.skrift_gibson);
     a.id(R.id.senest_spillet_container).invisible(); // Start uden 'senest spillet, indtil vi har info
     int bbr = billedeBr - getResources().getDimensionPixelSize(R.dimen.kanalmargen)*2;
     a.id(R.id.billede).width(bbr,false).height(bbr*højde9/bredde16,false);
     a.id(R.id.billedecontainer).width(bbr, false).height(bbr * højde9 / bredde16, false);
    } else {
     vh.titel = a.id(R.id.titel_og_kunstner).typeface(App.skrift_gibson_fed).getTextView();
    }
    v.setTag(vh);
   } else {
    vh = (Viewholder) v.getTag();
    a = vh.aq;
    if (!App.PRODUKTION && vh.itemViewType != type)
     throw new IllegalStateException("Liste ej konsistent, der er nok sket ændringer i den fra f.eks. getView()");
   }

   if (position>=liste.size()) { // Der er set et crash her
    Log.rapporterFejl(new IllegalStateException("liste.size()<=position: "+liste.size()+" <= "+position+" for "+kanal));
    return v;
   }
   // Opdatér viewholderens data
   Object elem = liste.get(position);
   if (elem instanceof String) { // Overskrifter
    String tekst = (String) elem;
    vh.titel.setText(tekst);
    vh.titel.setVisibility(tekst.length() == 0 ? View.GONE : View.VISIBLE);
    return v;
   }
   Udsendelse udsendelse = (Udsendelse) elem; // Resten er 'udsendelser'
   vh.udsendelse = udsendelse;
   switch (type) {
    case AKTUEL:
     aktuelUdsendelseViewholder = vh;
     vh.startid.setText(udsendelse.startTidKl);
     vh.titel.setText(udsendelse.titel);


     String burl = Basisfragment.skalérBillede(udsendelse);
     a.id(R.id.billede).image(burl, true, true, 0, 0, null, AQuery.FADE_IN, (float) højde9 / bredde16);
     vh.titel.setText(udsendelse.titel.toUpperCase());

     if (udsendelse.playliste == null) {
      opdaterSenestSpillet(vh.aq, udsendelse);
     } else {
      opdaterSenestSpilletViews(vh.aq, udsendelse);
     }

     break;
    case NORMAL:
     // Her kom NullPointerException en sjælden gang imellem - se https://www.bugsense.com/dashboard/project/cd78aa05/errors/836338028
     // det skyldtes at hentSendeplanForDag(), der ændrede i listen, mens ListView var ved at kalde fra getView()
     vh.startid.setText(udsendelse.startTidKl);
     vh.titel.setText(udsendelse.titel);
     // Stiplet linje skal vises mellem udsendelser - men ikke over aktuel udsendelse
     // og heller ikke hvis det er en overskrift der er nedenunder
     a.id(R.id.stiplet_linje);
     if (position == aktuelUdsendelseIndex + 1) a.visibility(View.INVISIBLE);
     else if (position > 0 && liste.get(position - 1) instanceof String) a.visibility(View.INVISIBLE);
     else a.visibility(View.VISIBLE);
     vh.titel.setTextColor(udsendelse.kanHøres ? Color.BLACK : App.color.grå60);
     break;
    case TIDLIGERE_SENERE:
     vh.titel.setText(udsendelse.titel);

     if (antalHentedeSendeplaner++ < 7 && aktuelUdsendelseIndex >= 0) {
      a.id(R.id.progressBar).visible();  // De første 7 henter vi bare for brugeren
      vh.titel.setVisibility(View.VISIBLE);
      final Date dag = udsendelse.startTid; // da hentSendeplanForDag ændrer i listen må kaldet ikke udføres direkte i getView
      App.forgrundstråd.post(new Runnable() {
       @Override
       public void run() {
        hentSendeplanForDag(dag);
       }
      });
     } else {
      a.id(R.id.progressBar).invisible(); // Derefter må brugeren gøre det manuelt
      vh.titel.setVisibility(View.VISIBLE);
     }
   }


   return v;
  }
 };


 private void opdaterSenestSpilletViews(AQuery aq, Udsendelse u) {
  if (App.fejlsøgning) Log.d("DDDDD opdaterSenestSpilletViews " + u.playliste);
  if (u.playliste != null && u.playliste.size() > 0) {
   aq.id(R.id.senest_spillet_container).visible();
   Playlisteelement elem = u.playliste.get(u.playliste.size()-1);
//   aq.id(R.id.titel_og_kunstner).text(Html.fromHtml("<b>" + elem.titel + "</b> &nbsp; | &nbsp;" + elem.kunstner));

   aq.id(R.id.titel_og_kunstner)
     .text(lavFedSkriftTil(elem.titel + " | " + elem.kunstner, elem.titel.length()))
     .getView().setContentDescription(elem.titel + " af " + elem.kunstner);

   ImageView b = aq.id(R.id.senest_spillet_kunstnerbillede).getImageView();
   if (elem.billedeUrl==null) {
    aq.gone();
   } else {
    aq.visible().image(skalérDiscoBilledeUrl(elem.billedeUrl, b.getWidth(), b.getHeight()), true, true, b.getWidth(), b.getHeight());
   }
  } else {
   aq.id(R.id.senest_spillet_container).gone();
  }
 }

 private void opdaterSenestSpillet(final AQuery aq2, final Udsendelse u2) {
  if (kanal.ingenPlaylister) { // P1s programmer har aldrig "senest spillet" info
   opdaterSenestSpilletViews(aq2, u2);
   return;
  }
  backend.hentPlayliste(u2, new NetsvarBehander() {
   @Override
   public void fikSvar(Netsvar s) throws Exception {
    if (getActivity() == null || aktuelUdsendelseViewholder == null || s.uændret || s.fejl) return;
    opdaterSenestSpilletViews(aq2, u2);
   }
  });
 }


 @Override
 public void onClick(View v) {
  if (v.getId() == R.id.p4_skift_distrikt) {
   rod.findViewById(R.id.p4_vi_gætter_på_dialog).setVisibility(View.GONE);
   getActivity().getSupportFragmentManager().beginTransaction()
     .replace(R.id.indhold_frag, new P4kanalvalg_frag())
     .commit();
   Sidevisning.vist(P4kanalvalg_frag.class);

  } else if (v.getId() == R.id.p4_ok) {
   rod.findViewById(R.id.p4_vi_gætter_på_dialog).setVisibility(View.GONE);
   App.prefs.edit().putString(App.P4_FORETRUKKEN_AF_BRUGER, kanal.kode).commit();
  } else if (!kanal.harStreams()) {
   Log.rapporterOgvisFejl(getActivity(), new IllegalStateException("kanal.streams er null"));
  } else if (v.getId() == R.id.rulTilAktuelUdsendelse) {
   rulBlødtTilAktuelUdsendelse();
  } else {
   // hør_udvidet_klikområde eller hør
   hør(kanal, getActivity());
   Log.registrérTestet("Afspilning af direkte udsendelse", kanal.kode);
  }
 }

 public static void startPlayerActivity(Kanal kanal, Context context) {
  MediaInfo mediaInfo = CastVideoProvider.buildMedia(kanal.getUdsendelse(), kanal);
  Activity activity = (Activity) context;
  Intent intent = new Intent(activity, LocalPlayerActivity.class);
  intent.putExtra("media", mediaInfo);
  intent.putExtra("shouldStart", true);
  activity.startActivity(intent);
 }
 public static void hør(final Kanal kanal, Activity akt) {
  if (kanal.erVideo) {
   startPlayerActivity(kanal, akt);
   return;
  }
  //if (App.fejlsøgning) App.kortToast("kanal=" + kanal);
  if (App.prefs.getBoolean("manuelStreamvalg", false)) {
   kanal.nulstilForetrukkenStream();
   final List<Lydstream> lydstreamList = kanal.findBedsteStreams(false);
   new AlertDialog.Builder(akt)
     .setAdapter(new ArrayAdapter(akt, R.layout.skrald_vaelg_streamtype, lydstreamList), new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
       lydstreamList.get(which).foretrukken = true;
       App.afspiller.setLydkilde(kanal);
       App.afspiller.startAfspilning();
      }
     }).show();
  } else {
   App.afspiller.setLydkilde(kanal);
   App.afspiller.startAfspilning();
  }
 }

 @Override
 public void onItemClick(AdapterView<?> listView, View v, int position, long id) {
  Object o = liste.get(position);
  // PinnedSectionListView tillader klik på hængende overskrifter, selvom adapteren siger at det skal den ikke
  if (!(o instanceof Udsendelse)) return;
  Udsendelse u = (Udsendelse) o;
  if (position == 0 || position == liste.size() - 1) {
   hentSendeplanForDag(u.startTid);
   v.findViewById(R.id.titel).setVisibility(View.GONE);
   v.findViewById(R.id.progressBar).setVisibility(View.VISIBLE);
  } else {
   //startActivity(new Intent(getActivity(), VisFragment_akt.class)
   //  .putExtra(P_KANALKODE, getKanal.kode)
   //  .putExtra(VisFragment_akt.KLASSE, Udsendelse_frag.class.getName()).putExtra(P_UDSENDELSE, u.slug)); // Udsenselses-ID
   String aktuelUdsendelseSlug = aktuelUdsendelseIndex > 0 ? ((Udsendelse) liste.get(aktuelUdsendelseIndex)).slug : "";

   // Vis normalt et Udsendelser_vandret_skift_frag med flere udsendelser
   // Hvis tilgængelighed er slået til (eller bladring slået fra) vises blot ét Udsendelse_frag
   Fragment f =
     App.accessibilityManager.isEnabled() || !App.prefs.getBoolean("udsendelser_bladr", true) ? Fragmentfabrikering.udsendelse(u) :
       new Udsendelser_vandret_skift_frag();
   f.setArguments(new Intent()
     .putExtra(P_KANALKODE, kanal.kode)
     .putExtra(Udsendelse_frag.AKTUEL_UDSENDELSE_SLUG, aktuelUdsendelseSlug)
     .putExtra(P_UDSENDELSE, u.slug)
     .getExtras());
   getActivity().getSupportFragmentManager().beginTransaction()
     .replace(R.id.indhold_frag, f)
     .addToBackStack(null)
     .setTransition(FragmentTransaction.TRANSIT_FRAGMENT_OPEN)
     .commitAllowingStateLoss(); // Fix for https://www.bugsense.com/dashboard/project/cd78aa05/errors/830038058
   Sidevisning.vist(Udsendelse_frag.class, u.slug);
  }
 }
}