package com.gram.landlord_client.sdk.socket.connection;

import com.gram.landlord_client.sdk.socket.exception.ManuallyDisconnectException;
import com.gram.landlord_client.sdk.socket.exception.UnConnectException;
import com.gram.landlord_client.sdk.socket.interfaces.IConnectionManager;
import com.gram.landlord_client.sdk.socket.interfaces.IIOManager;
import com.gram.landlord_client.sdk.socket.interfaces.ISendable;
import com.gram.landlord_client.sdk.socket.util.TextUtils;
import com.orhanobut.logger.Logger;
import java.io.IOException;
import java.net.InetSocketAddress;
import java.net.Socket;
import java.security.SecureRandom;
import java.util.concurrent.Semaphore;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.SSLSocketFactory;
import javax.net.ssl.TrustManager;

public class ConnectionManagerImpl extends AbsConnectionManager {
  private volatile Socket mSocket;
  private volatile OkSocketOptions mOptions;
  private IIOManager mManager;
  private Thread mConnectThread;
  private ActionHandler mActionHandler;
  private volatile PulseManager mPulseManager;
  private volatile AbsReconnectionManager mReconnectionManager;
  private volatile boolean isConnectionPermitted;
  private volatile boolean isDisconnecting;
  private Semaphore s;

  protected ConnectionManagerImpl(ConnectionInfo info) {
    this(info, (ConnectionInfo)null);
  }

  public ConnectionManagerImpl(ConnectionInfo remoteInfo, ConnectionInfo localInfo) {
    super(remoteInfo, localInfo);
    isConnectionPermitted = true;
    isDisconnecting = false;
    String ip = "";
    String port = "";
    if (remoteInfo != null) {
      ip = remoteInfo.getIp();
      port = remoteInfo.getPort() + "";
    }
    Logger.d("block connection init with:" + ip + ":" + port);
    if (localInfo != null) {
      Logger.d("binding local addr:" + localInfo.getIp() + " port:" + localInfo.getPort());
    }
    s = new Semaphore(1);
  }

  public synchronized void connect() {
    Logger.d("Thread name:" + Thread.currentThread().getName() + " id:" + Thread.currentThread().getId());
    if (isConnectionPermitted) {
      isConnectionPermitted = false;
      if (!isConnect()) {
        isDisconnecting = false;
        if (mRemoteConnectionInfo == null) {
          isConnectionPermitted = true;
          throw new UnConnectException("连接参数为空,检查连接参数");
        } else {
          if (mActionHandler != null) {
            mActionHandler.detach(this);
            Logger.d("mActionHandler is detached.");
          }

          mActionHandler = new ActionHandler();
          mActionHandler.attach(this, this);
          Logger.d("mActionHandler is attached.");
          if (mReconnectionManager != null) {
            mReconnectionManager.detach();
            Logger.d("ReconnectionManager is detached.");
          }

          mReconnectionManager = mOptions.getReconnectionManager();
          if (mReconnectionManager != null) {
            mReconnectionManager.attach(this);
            Logger.d("ReconnectionManager is attached.");
          }

          String info = mRemoteConnectionInfo.getIp() + ":" + mRemoteConnectionInfo.getPort();
          mConnectThread = new ConnectionManagerImpl.ConnectionThread(" Connect thread for " + info);
          mConnectThread.setDaemon(true);
          mConnectThread.start();
        }
      }
    }
  }

  private synchronized Socket getSocketByConfig() throws Exception {
    if (mOptions.getOkSocketFactory() != null) {
      return mOptions.getOkSocketFactory().createSocket(mRemoteConnectionInfo, mOptions);
    } else {
      OkSocketSSLConfig config = mOptions.getSSLConfig();
      if (config == null) {
        return new Socket();
      } else {
        SSLSocketFactory factory = config.getCustomSSLFactory();
        if (factory == null) {
          String protocol = "SSL";
          if (!TextUtils.isEmpty(config.getProtocol())) {
            protocol = config.getProtocol();
          }

          TrustManager[] trustManagers = config.getTrustManagers();
          if (trustManagers == null || trustManagers.length == 0) {
            trustManagers = new TrustManager[]{new DefaultX509ProtocolTrustManager()};
          }

          try {
            SSLContext sslContext = SSLContext.getInstance(protocol);
            sslContext.init(config.getKeyManagers(), trustManagers, new SecureRandom());
            return sslContext.getSocketFactory().createSocket();
          } catch (Exception var6) {
            if (mOptions.isDebug()) {
              var6.printStackTrace();
            }

            Logger.e(var6.getMessage());
            return new Socket();
          }
        } else {
          try {
            return factory.createSocket();
          } catch (IOException var7) {
            if (mOptions.isDebug()) {
              var7.printStackTrace();
            }

            Logger.e(var7.getMessage());
            return new Socket();
          }
        }
      }
    }
  }

  private void resolveManager() throws IOException {
    mPulseManager = new PulseManager(this, mOptions);
    mManager = new IOThreadManager(mSocket.getInputStream(), mSocket.getOutputStream(), mOptions, mActionDispatcher);
    mManager.startEngine();
  }

  public void disconnect(Exception exception) {
    synchronized(this) {
      if (isDisconnecting) {
        return;
      }

      isDisconnecting = true;
      if (mPulseManager != null) {
        mPulseManager.dead();
        mPulseManager = null;
      }
    }

    if (exception instanceof ManuallyDisconnectException && mReconnectionManager != null) {
      mReconnectionManager.detach();
      Logger.d("ReconnectionManager is detached.");
    }

    synchronized(this) {
      String info = mRemoteConnectionInfo.getIp() + ":" + mRemoteConnectionInfo.getPort();
      ConnectionManagerImpl.DisconnectThread thread = new ConnectionManagerImpl.DisconnectThread(exception, "Disconnect Thread for " + info);
      thread.setDaemon(true);
      thread.start();
    }
  }

  public void disconnect() {
    disconnect(new ManuallyDisconnectException());
  }

  public synchronized void send(ISendable sendable) {
    if (mManager != null && sendable != null && isConnect()) {
      mManager.send(sendable);
    }
  }

  public void sendAfterConnect(ISendable sendable) {
    new ConnectionManagerImpl.AsyncSendThread(sendable).start();
  }

  public IConnectionManager option(OkSocketOptions okOptions) {
    if (okOptions == null) {
      return this;
    } else {
      mOptions = okOptions;
      if (mManager != null) {
        mManager.setOkOptions(mOptions);
      }

      if (mPulseManager != null) {
        mPulseManager.setOkOptions(mOptions);
      }

      if (mReconnectionManager != null && !mReconnectionManager.equals(mOptions.getReconnectionManager())) {
        if (mReconnectionManager != null) {
          mReconnectionManager.detach();
        }

        Logger.d("reconnection manager is replaced");
        mReconnectionManager = mOptions.getReconnectionManager();
        mReconnectionManager.attach(this);
      }

      return this;
    }
  }

  public OkSocketOptions getOption() {
    return mOptions;
  }

  public boolean isConnect() {
    if (mSocket == null) {
      return false;
    } else {
      return mSocket.isConnected() && !mSocket.isClosed();
    }
  }

  public boolean isDisconnecting() {
    return isDisconnecting;
  }

  public PulseManager getPulseManager() {
    return mPulseManager;
  }

  public void setIsConnectionHolder(boolean isHold) {
    mOptions = (new OkSocketOptions.Builder(mOptions)).setConnectionHolden(isHold).build();
  }

  public AbsReconnectionManager getReconnectionManager() {
    return mOptions.getReconnectionManager();
  }

  public ConnectionInfo getLocalConnectionInfo() {
    ConnectionInfo local = super.getLocalConnectionInfo();
    if (local == null && isConnect()) {
      InetSocketAddress address = (InetSocketAddress)mSocket.getLocalSocketAddress();
      if (address != null) {
        local = new ConnectionInfo(address.getHostName(), address.getPort());
      }
    }

    return local;
  }

  public void setLocalConnectionInfo(ConnectionInfo localConnectionInfo) {
    if (isConnect()) {
      throw new IllegalStateException("Socket is connected, can't set local info after connect.");
    } else {
      mLocalConnectionInfo = localConnectionInfo;
    }
  }

  private class DisconnectThread extends Thread {
    private Exception mException;

    public DisconnectThread(Exception exception, String name) {
      super(name);
      mException = exception;
    }

    public void run() {
      try {
        if (mManager != null) {
          mManager.close(mException);
        }

        if (mConnectThread != null && mConnectThread.isAlive()) {
          mConnectThread.interrupt();

          try {
            Logger.i("disconnect thread need waiting for connection thread done.");
            mConnectThread.join();
          } catch (InterruptedException var7) {
            var7.printStackTrace();
          }

          Logger.i("connection thread is done. disconnection thread going on");
          mConnectThread = null;
        }

        if(mManager != null) {
          mManager.close();
        }

        if (mSocket != null) {
          try {
            mSocket.close();
          } catch (IOException var6) {
            var6.printStackTrace();
          }
        }

        if (mActionHandler != null) {
          mActionHandler.detach(ConnectionManagerImpl.this);
          Logger.d("mActionHandler is detached.");
          mActionHandler = null;
        }
      } finally {
        isDisconnecting = false;
        isConnectionPermitted = true;
        if (!(mException instanceof UnConnectException) && mSocket != null) {
          mException = mException instanceof ManuallyDisconnectException ? null : mException;
          sendBroadcast("action_disconnection", mException);
        }

        mSocket = null;
        if (mException != null) {
          Logger.e("socket is disconnecting because: " + mException.getMessage());
          if (mOptions.isDebug()) {
            mException.printStackTrace();
          }
        }

      }

    }
  }

  private class ConnectionThread extends Thread {
    public ConnectionThread(String name) {
      super(name);
    }

    public void run() {
      try {
        s.acquire();
//        Logger.i("connect thread get semaphore");
        try {
          mSocket = getSocketByConfig();
        } catch (Exception var7) {
          if (mOptions.isDebug()) {
            var7.printStackTrace();
          }

          throw new UnConnectException("Create socket failed.", var7);
        }

        if (mLocalConnectionInfo != null) {
          Logger.d("try bind: " + mLocalConnectionInfo.getIp() + " port:" + mLocalConnectionInfo.getPort());
          mSocket.bind(new InetSocketAddress(mLocalConnectionInfo.getIp(), mLocalConnectionInfo.getPort()));
        }

        Logger.d("Start connect: " + mRemoteConnectionInfo.getIp() + ":" + mRemoteConnectionInfo.getPort() + " socket server...");
        mSocket.connect(new InetSocketAddress(mRemoteConnectionInfo.getIp(), mRemoteConnectionInfo.getPort()), mOptions.getConnectTimeoutSecond() * 1000);
        mSocket.setTcpNoDelay(true);
        resolveManager();
        sendBroadcast("action_connection_success");
//        Logger.i("connect thread release semaphore");
        Logger.i("Socket server: " + mRemoteConnectionInfo.getIp() + ":" + mRemoteConnectionInfo.getPort() + " connect successful!");
      } catch (Exception var8) {
        var8.printStackTrace();
        Exception exception = new UnConnectException(var8);
        Logger.e("Socket server " + mRemoteConnectionInfo.getIp() + ":" + mRemoteConnectionInfo.getPort() + " connect failed! error msg:" + var8.getMessage());
        sendBroadcast("action_connection_failed", exception);
      } finally {
        isConnectionPermitted = true;
        s.release();
      }

    }
  }

  private class AsyncSendThread extends Thread {
    private ISendable msg;

    public AsyncSendThread(ISendable msg) {
      this.msg = msg;
    }

    @Override
    public void run() {
      try {
        s.acquire();
//        Logger.i("async send thread get semaphore");
        send(msg);
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      } finally {
        s.release();
//        Logger.i("async send thread release semaphore");
      }
    }
  }
}