Java Code Examples for java.util.ArrayList.equals()

The following are Jave code examples for showing how to use equals() of the java.util.ArrayList class. You can vote up the examples you like. Your votes will be used in our system to get more good examples.
Example 1
Project: luna   File: ModuleFilter.java   Source Code and License Vote up 6 votes
public static Module prune(Module m) {
 Objects.requireNonNull(m);

 Set<FunctionId> reachable = reachableFromMain(m);

 ArrayList<IRFunc> fns = new ArrayList<>();
 for (IRFunc fn : m.fns()) {
  if (reachable.contains(fn.id())) {
   fns.add(fn);
  }
 }

 if (!fns.equals(m.fns())) {
  return new Module(fns);
 } else {
  // no change
  return m;
 }
}
 
Example 2
Project: Wurst-MC-1.12   File: Navigator.java   Source Code and License Vote up 5 votes
public void copyNavigatorList(ArrayList<Feature> list)
{
	if(!list.equals(navigatorList))
	{
		list.clear();
		list.addAll(navigatorList);
	}
}
 
Example 3
Project: WurstSDK   File: Navigator.java   Source Code and License Vote up 4 votes
public void copyNavigatorList(ArrayList<Feature> list) {
  if (!list.equals(navigatorList)) {
    list.clear();
    list.addAll(navigatorList);
  }
}
 
Example 4
Project: PigSPARQL   File: PigUnion.java   Source Code and License Vote up 4 votes
private String generateUnion() {
  String union = "";
  ArrayList<String> leftOpSchema = leftOp.getSchema();
  ArrayList<String> rightOpSchema = rightOp.getSchema();

  // schemas are exactly the same
  if(leftOpSchema.equals(rightOpSchema)) {
    union += resultName + " = UNION ";
    union += leftOp.getResultName() + ", " + rightOp.getResultName();
    resultSchema.addAll(leftOp.getSchema());
  }
  // schemas are the same but in different order
  else if (leftOpSchema.size()==rightOpSchema.size() && leftOpSchema.containsAll(rightOpSchema)) {
    union += "u1 = FOREACH " + rightOp.getResultName() + " GENERATE ";
    union += leftOpSchema.get(0);
    for (int i=1; i<leftOpSchema.size(); i++) {
      union += ", " + leftOpSchema.get(i);
    }
    union += " ;\n";
    union += resultName + " = UNION " + leftOp.getResultName() + ", u1";
    resultSchema.addAll(leftOpSchema);
  }
  // different schemas
  else {
    leftOuterVars = new ArrayList<String>();
    rightOuterVars = new ArrayList<String>();
    sharedVars = getSharedVars();
    leftOuterVars.addAll(leftOp.getSchema());
    leftOuterVars.removeAll(sharedVars);
    rightOuterVars.addAll(rightOp.getSchema());
    rightOuterVars.removeAll(sharedVars);
    String u1 = "u1 = FOREACH " + leftOp.getResultName() + " GENERATE ";
    String u2 = "u2 = FOREACH " + rightOp.getResultName() + " GENERATE ";
    boolean first = true;
    for (int i=0; i<sharedVars.size(); i++) {
      u1 += (first ? "": ", ") + sharedVars.get(i);
      u2 += (first ? "": ", ") + sharedVars.get(i);
      first = false;
    }
    for (int i=0; i<leftOuterVars.size(); i++) {
      u1 += (first ? "": ", ") + leftOuterVars.get(i);
      u2 += (first ? "": ", ") + "null AS " + leftOuterVars.get(i);
      first = false;
    }
    for (int i=0; i<rightOuterVars.size(); i++) {
      u1 += (first ? "": ", ") + "null AS " + rightOuterVars.get(i);
      u2 += (first ? "": ", ") + rightOuterVars.get(i);
      first = false;
    }
    union += u1 + " ;\n" + u2 + " ;\n";
    union += resultName + " = UNION " + "u1, u2";
    resultSchema.addAll(sharedVars);
    resultSchema.addAll(leftOuterVars);
    resultSchema.addAll(rightOuterVars);
    varsWithNulls.addAll(leftOuterVars);
    varsWithNulls.addAll(rightOuterVars);
  }
  union += " ;\n";
  return union;
}
 
Example 5
Project: EsperantoRadio   File: Kanal_frag.java   Source Code and License Vote up 4 votes
private void opdaterListe() {
  try {
   if (kanal.udsendelser.size()==0) return; // Fix for https://mint.splunk.com/dashboard/project/cd78aa05/errors/4210518028 oma
//   ArrayList<Udsendelse> nyuliste = kanal.udsendelser;
   if (App.fejlsøgning) Log.d(kanal + " opdaterListe " + kanal.udsendelser.size());
   tidligere.startTid = new Date(kanal.udsendelser.get(0).startTid.getTime() - 12 * 60 * 60 * 1000); // Døgnet starter kl 5, så vi er på den sikre side med 12 timer
   senere.startTid = new Date(kanal.udsendelser.get(kanal.udsendelser.size() - 1).startTid.getTime() + 12 * 60 * 60 * 1000); // Til tider rækker udsendelserne ikke ind i det næste døgn, så vi lægger 12 timer til
   ArrayList<Object> nyListe = new ArrayList<Object>(kanal.udsendelser.size() + 5);
   nyListe.add(tidligere);
   String forrigeDagsbeskrivelse = null;
   for (Udsendelse u : kanal.udsendelser) {
    // Tilføj dagsoverskrifter hvis dagen er skiftet
    if (!u.dagsbeskrivelse.equals(forrigeDagsbeskrivelse)) {
     forrigeDagsbeskrivelse = u.dagsbeskrivelse;
     nyListe.add(u.dagsbeskrivelse);
     // Overskriften I DAG skal ikke 'blive hængende' øverst,
     // det løses ved at tilføje en tom overskrift lige under den
     if (u.dagsbeskrivelse == Datoformater.I_DAG) nyListe.add("");
    }
    nyListe.add(u);
   }
   nyListe.add(senere);
   int nyAktuelUdsendelseIndex = nyListe.indexOf(kanal.getUdsendelse());

   // Hvis listen er uændret så hop ud - forhindrer en uendelig løkke
   // af opdateringer i tilfælde af, at sendeplanen for dags dato ikke kan hentes
   if (nyListe.equals(liste) && nyAktuelUdsendelseIndex == aktuelUdsendelseIndex) {
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: listen er uændret: " + liste);
    return;
   } else {
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: ændring fra " + aktuelUdsendelseIndex + liste);
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: ændring til " + nyAktuelUdsendelseIndex + nyListe);
   }

   aktuelUdsendelseIndex = nyAktuelUdsendelseIndex;
   liste.clear();
   liste.addAll(nyListe);
   aktuelUdsendelseViewholder = null;
   if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe " + kanal.kode + " aktuelUdsendelseIndex=" + aktuelUdsendelseIndex);
   adapter.notifyDataSetChanged();
   if (!brugerHarNavigeret) {
    if (App.fejlsøgning)
     Log.d("hopTilAktuelUdsendelse() aktuelUdsendelseIndex=" + aktuelUdsendelseIndex + " " + this);
    if (aktuelUdsendelseIndex < 0) return;
    int topmargen = getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.kanalvisning_aktuelUdsendelse_topmargen);
    listView.setSelectionFromTop(aktuelUdsendelseIndex, topmargen);
   }
  } catch (Exception e1) {
   Log.rapporterFejl(e1, "kanal="+kanal+" med udsendelser "+kanal.udsendelser);
  }
 }
 
Example 6
Project: EsperantoRadio   File: EoKanal_frag.java   Source Code and License Vote up 4 votes
private void opdaterListe() {
  try {
//   ArrayList<Udsendelse> nyuliste = kanal.udsendelser;
   if (App.fejlsøgning) Log.d(kanal + " opdaterListe " + kanal.udsendelser.size());
   ArrayList<Object> nyListe = new ArrayList<Object>(kanal.udsendelser.size() + 5);
   String forrigeDagsbeskrivelse = null;
   for (Udsendelse u : kanal.udsendelser) {
    // Tilføj dagsoverskrifter hvis dagen er skiftet
    if (u.dagsbeskrivelse!=null && !u.dagsbeskrivelse.equals(forrigeDagsbeskrivelse)) {
     forrigeDagsbeskrivelse = u.dagsbeskrivelse;
     nyListe.add(u.dagsbeskrivelse);
     // Overskriften I DAG skal ikke 'blive hængende' øverst,
     // det løses ved at tilføje en tom overskrift lige under den
     if (u.dagsbeskrivelse == Datoformater.I_DAG) nyListe.add("");
    }
    nyListe.add(u);
    //EoGeoblokaDetektilo.esploruĈuEstasBlokata(u);
   }
   int nyAktuelUdsendelseIndex = kanal.slug.equals("muzaiko") ? 0 : -1; //kanal.udsendelser.size()-1 : -1;

   // Hvis listen er uændret så hop ud - forhindrer en uendelig løkke
   // af opdateringer i tilfælde af, at sendeplanen for dags dato ikke kan hentes
   if (nyListe.equals(liste) && nyAktuelUdsendelseIndex == aktuelUdsendelseIndex) {
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: listen er uændret: " + liste);
    return;
   } else {
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: ændring fra " + aktuelUdsendelseIndex + liste);
    if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe: ændring til " + nyAktuelUdsendelseIndex + nyListe);
   }

   aktuelUdsendelseIndex = nyAktuelUdsendelseIndex;
   liste.clear();
   liste.addAll(nyListe);
   aktuelUdsendelseViewholder = null;
   if (App.fejlsøgning) Log.d("opdaterListe " + kanal.kode + " aktuelUdsendelseIndex=" + aktuelUdsendelseIndex);
   adapter.notifyDataSetChanged();
   if (!brugerHarNavigeret) {
    if (App.fejlsøgning)
     Log.d("hopTilAktuelUdsendelse() aktuelUdsendelseIndex=" + aktuelUdsendelseIndex + " " + this);
    int topmargen = getResources().getDimensionPixelOffset(R.dimen.kanalvisning_aktuelUdsendelse_topmargen);
    listView.setSelectionFromTop(0, topmargen);
   }
  } catch (Exception e1) {
   Log.rapporterFejl(e1, "kanal="+kanal+" med udsendelser "+kanal.udsendelser);
  }
 }
 
Example 7
Project: AOSP-Kayboard-7.1.2   File: WordProperty.java   Source Code and License Vote up 4 votes
private static <T> boolean equals(final ArrayList<T> a, final ArrayList<T> b) {
  if (null == a) {
    return null == b;
  }
  return a.equals(b);
}